mill.com.pl

Producent Mill - Maszyny cnc, plotery, obrabiarki cnc do metalu, drewna, plexi

Zajmujemy si�? projektowaniem oraz produkcj�? nowoczesnych rozwi�?za?? przeznaczonych do profesjonalnej obróbki materia??ów ró??nego typu. W naszej ofercie znajduj�? si�? zaawansowane technologicznie maszyny CNC do drewna, metalu, tworzyw sztucznych, folii, kartonów, styropianu, styroduru oraz innych materia??ów podlegaj�?cych frezowaniu, ci�?ciu drutem termicznym i no??em wleczonym.


Nasze obrabiarki CNC to urz�?dzenia powsta??e na bazie najlepszych podzespo??ów, pochodz�?cych od sprawdzonych, renomowanych producentów. Podejmujemy si�? tworzenia konstrukcji nietypowych, a tak??e modyfikacji tych, dost�?pnych w naszej ofercie.


Proponujemy szeroki wybór profesjonalnych maszyn:

 • ploterów:
  • frezuj�?cych,
  • graweruj�?cych,
  • tn�?cych,
  • termicznych,
  • termiczno-frezuj�?cych,
 • maszyn grawerskich,
 • frezarek spodów obuwniczych.
 

Oprócz wysokiej klasy urz�?dze??, inwestujecie Pa??stwo równie?? w profesjonalne oprogramowanie steruj�?ce, dzi�?ki któremu ka??da obrabiarka CNC jest ??atwa w sterowaniu i pozwala na osi�?ganie najlepszych rezultatów realizowanych zlece??.


Przy zakupie naszych urz�?dze?? otrzymaj�? Pa??stwo produkt, który jest od kilkunastu lat u??ytkowany przez wiele firm w ró??nych bran??ach. Dzi�?ki dopracowaniu przez do??wiadczon�? kadr�? in??ynierów oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii oferujemy urz�?dzenia o odpowiedniej trwa??o??ci, niezawodno??ci oraz precyzji pracy. Prowadzimy równie?? serwis urz�?dze??. 


Prezentowane przez nas plotery posiadaj�? modu??ow�? konstrukcj�?, która umo??liwia ich monta?? w ka??dym pomieszczeniu o standardowym wej??ciu. W razie jakichkolwiek problemów z wyborem urz�?dzenia albo pyta?? ofertowych, zapraszamy do kontaktu – nasi wykwalifikowani i do??wiadczeni specjali??ci s??u??�? pomoc�?.

Plotery

Podstawową część naszego asortymentu stanowią plotery. Posiadamy szeroki wybór modeli w kilku seriach. Wśród proponowanych typów znajdują się plotery frezujące, frezująco-termiczne, tnące i tnąco-bingujące. Przygotowaliśmy bogaty wybór urządzeń przeznaczonych do obróbki różnorodnych materiałów. Wprowadziliśmy do asortymentu maszyny CNC, które umożliwiają precyzyjne wykonanie wielu różnych prac. Jako producent doskonale znamy nasz asortyment. Jesteśmy gotowi na Państwa pytania i chętnie udzielamy wskazówek przy oborze odpowiednich maszyn.

Maszyny CNC

W naszej ofercie znajdują się sprawdzone maszyny CNC przeznaczone do precyzyjnej obróbki materiału. Urządzenia są sterowane numerycznie co wpływa na wysoką jakość i dokładność realizowanych przez nie czynności. Proponujemy duży wybór urządzeń, poczynając od urządzeń grawerskich, poprzez frezarki, a kończąc na ploterach. W naszym asortymencie znajduje się także specjalistyczne oprogramowanie i osprzęt, przeznaczone do pracy z tego rodzaju urządzeniami. Sprawdź naszą pełną ofertę! Chętnie pomożemy Ci w doborze odpowiedniej maszyny CNC do własnych potrzeb.