Frezarka spod??w obuwniczych

Maszyna przeznaczona jest do zada?? produkcyjnych w bran??y produkcji obuwia, z uwagi na swoj? wysok? precyzj?, wytrzyma??o??? oraz niezawodno???. Przy zachowaniu odpowiednich zalece?? eksploatacyjnych producenta mo??liwa jest praca w systemie ci?g??ym (na 3 zmiany).

 

Dzi?ki modu??owej konstrukcji umo??liwiaj?cej demonta?? do transportu ploter mo??e zosta? ustawiony w dowolnym pomieszczeniu, bez wzgl?du na wielko??? otworu drzwiowego oraz na dowolnej kondygnacji, nawet bez u??ycia windy.

 

Jako producent gwarantujemy, i?? do budowy plotera nie zostan? u??yte podzespo??y mechaniczne produkcji Chi??skiej. Zapewniamy tak??e b??yskawiczn? reakcj? na zg??oszone problemy serwisowe, dzi?ki posiadaniu w magazynach 100% cz???ci zamiennych dost?pnych „od r?ki”.

 


Ploter mo??e: ci??, wycina?, frezowa?
w materia??ach typu:

Materia??y u??ywane do produkcji spodów obuwniczych.

 

 

PROGRAM STERUJ?CY
W podstawowym zestawie z maszyn? proponujemy program steruj?cy WinPC-NC Economic. W dziale OPROGRAMOWANIE znajduj? si? informacje na temat funkcjonalno??ci programów oraz wersje demonstracyjne do pobrania.

 

PODSTAWOWY ZESTAW ZAMÓWIENIA

Frezarka spodów obuwniczych

Mocowanie detali podci??nieniem

Elektronika steruj?ca

Licencjonowane oprogramowanie steruj?ce
  (bez programu graficznego)

Przewody po???czeniowe

Dwa silniki robocze METABO 700 W

 

DODATKOWE WYPOSA??ENIE

G??owica frezuj?ca

Nó?? wleczony

Dane techniczne
Obszar pola pracy
FREZARKA SPODÓW OBUWNICZYCH
o?? X - 590 mm
o?? Y - 1000 mm
o?? Z - 65 mm
Narzędzie standardowe profile aluminiowe o podwy??szonym wsp????czynniku t??umienia drga??, ??ruby i nakr?tki kulowe, tory- wa??ki stalowe hartowane, dwa gniazda mocowania, mocowanie detali podci??nieniem.
Konstrukcja profile aluminiowe o podwy??szonym wsp????czynniku t??umienia drga??, ??ruby i nakr?tki kulowe, tory- wa??ki stalowe hartowane, dwa gniazda mocowania, mocowanie detali podci??nieniem.
Napęd silniki krokowe na wszystkich osiach
Szybkość max. 9600 mm/min
Dokladność programowa 0,0125 mm
Elektronika sterująca produkcja polska
Zasilanie 220V / 380 V
Komunikacja z komputerem sterującym port LPT
Programowanie sterujące WinPC-NC Economic  
System operacyjny Win XP, Vista, Windows 7
Oprogramowanie j?zyk polski
Przyjmowane pliki robocze .plt
Gwarancja 24 miesi?ce (12 + 12)
Szkolenie z obsługi gratis